Dokumentärfilmfestival 9–11 september

Se dokumentärfilm – om Ukraina, om Ryssland och om Sovjetunionen. 
Möt regissörer från Ryssland och Ukraina.

Välkomna till Kino Öst, en ny dokumentärfilmfestival i Stockholm 9–11 september.

”Ukraina–Ryssland” är temat för den första upplagan av Kino Öst. Vi tycker inte att nya ryska och ukrainska dokumentärfilmer når ut i den omfattning som de förtjänar. Kino Öst vill bidra till att ändra på det!

De ryska och ukrainska dokumentärfilmsscenerna genomgår just nu stora förändringar – på helt olika sätt.
Ryska oberoende filmare lever under ett ökat tryck från staten. Filmare och branschfolk som uttrycker kritik mot regimen får svårare att verka. Men trots svårigheterna produceras ännu dokumentärfilm av hög kvalitet i Ryssland.

I Ukraina upplever dokumentärfilmen en ny vår. Kriget och det existentiella hot som landet lever under tycks ha skapat en ökad kreativitet. Många unga filmare söker nya vägar och skapar konstnärligt intressant film. Inte minst produceras finstämda skildringar av vardagslivet – om än med kriget som bakgrund.

Vårt urval vill visa bredden i dagens ryska och ukrainska dokumentär. Här finns både slagkraftig journalistik och egensinniga betraktelser, allt med hög konstnärlig ambition. Vi vill slå ett slag för det annorlunda och nyskapande, det konstnärligt utmanande.