Kino Öst – en mötesplats

”Se alltid världen rakt i ögonen!” 
Med det mottot, lånat från den franske filmkritikern André Bazin, drar vi igång filmfestivalen Kino Öst. Kino Öst visar dokumentärfilm från och om de länder som ingick i Sovjetunionen. Vi vill genom breda urval av filmer – filmer om såväl politik och kriser som vardagsliv – skildra den förvandling som pågår i våra östliga grannländer.

Filmfestivalen Kino Öst drivs av föreningen Dialog Öst. Föreningen vill med festivalen och andra arrangemang ge den svenska publiken möjlighet att se angelägen kvalitetsfilm om och lära sig mer om och reflektera över den politiska, kulturella och moraliska utvecklingen i de postsovjetiska länderna.

Vi vill också bidra till att filmare från dessa länder får större möjligheter att visa sina verk för en större publik.

Vi strävar efter att skapa fler kontaktytor mellan det civila samhället i Sverige och det civila samhället i de länder som vi intresserar oss för.

Vi bjuder in filmare till Sverige för att presentera sina verk och berätta om sin verklighet för den svenska publiken.

Vi tror på filmens språk, som i en exakt fångad bild kan spegla en mångfald av röster!